جامع ترین مرکز تخصصی دانلود فایل و مقاله و...

Differential scanning calorimetric یا اندازه گیری تغییر آنتالپی

Differential scanning calorimetric یا اندازه گیری تغییر آنتالپی تحقیق در مورد تکنیک های آنالیز حرارتی

توضیحات بیشتر دانلود 7,700 تومان

گیربکس اتوماتیک

گیربکس اتوماتیک این محصول پاورپوینتی در مورد گیربکس اتوماتیک می باشد

توضیحات بیشتر دانلود 7,700 تومان

اتصالات دائمی

اتصالات دائمی این محصول تحقیق بسیار کاملی در مورد اتصالات دائمی می باشد

توضیحات بیشتر دانلود 7,700 تومان

جوشکاری چدن ها (تحقیق)

جوشکاری چدن ها (تحقیق) این محصول تحقیق در مورد جوشکاری چدن ها می باشد

توضیحات بیشتر دانلود 7,700 تومان