جامع ترین مرکز تخصصی دانلود فایل و مقاله و...

منظومه شمسی 2

منظومه شمسی 2 به خورشید و نه سیاره ای كه به دور آن می چرخند منظومه شمسی گویند

توضیحات بیشتر دانلود 19,500 تومان

منظومه شمسی

منظومه شمسی به زمین و هشت سیاره ای که به دور خورشید می چرخند منظومه شمسی می گویند

توضیحات بیشتر دانلود 13,000 تومان

دانلود پاورپوینت گرما و بهینه سازی مصرف انرژی فصل دهم علوم هفتم

دانلود پاورپوینت گرما و بهینه سازی مصرف انرژی فصل دهم علوم هفتم دانلود پاورپوینت گرما و بهینه سازی مصرف انرژی فصل دهم علوم هفتم

توضیحات بیشتر دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت فصل اول و دوم راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار دکتر بیتا مشایخی

پاورپوینت فصل اول و دوم راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار دکتر بیتا مشایخی پاور پوینت فصل اول و دوم کتاب راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار ترجمه دکتر بیتا مشایخی

توضیحات بیشتر دانلود 51,870 تومان

پاورپوینت فصل سوم راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار دکتر بیتا مشایخی

پاورپوینت فصل سوم راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار دکتر بیتا مشایخی پاورپوینت فصل سوم راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار دکتر بیتا مشایخی پاور پوینت فصل سوم کتاب راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار ترجمه دکتر بیتا مشایخی پاورپوینت مقدمه ای بر اخلاق کسب و کار فصل سوم راهبری شرکتی دکتر بیتا مشایخی مشتمل بر ۲۵ اسلاید زیبا

توضیحات بیشتر دانلود 45,370 تومان

دانلود پاورپوینت جانوران مهره دار علوم پایه نهم

دانلود پاورپوینت جانوران مهره دار علوم پایه نهم دانلود پاورپوینت جانوران مهره دار علوم پایه نهم

توضیحات بیشتر دانلود 12,350 تومان

دانلود پاورپوینت درس 10 از مطالعات اجتماعی ششم چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟

دانلود پاورپوینت درس 10 از مطالعات اجتماعی ششم چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟ دانلود پاورپوینت درس 10از مطالعات اجتماعی ششم چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟

توضیحات بیشتر دانلود 11,050 تومان

دانلود پاورپوینت درس 15 تاریخ 1 پایه دهم - زبان و آموزش

دانلود پاورپوینت درس 15 تاریخ 1 پایه دهم - زبان و آموزش دانلود پاورپوینت درس 15 تاریخ 1 پایه دهم زبان و آموزش

توضیحات بیشتر دانلود 14,300 تومان

دانلود پاورپوینت گردش مواد دربدن فصل 4 زیست پایه دهم

دانلود پاورپوینت گردش مواد دربدن فصل 4 زیست پایه دهم دانلود پاورپوینت گردش مواد دربدن فصل 4 زیست پایه دهم

توضیحات بیشتر دانلود 10,400 تومان

دانلود پاور پوینت خواص برخی مخلوط ها

دانلود پاور پوینت خواص برخی مخلوط ها دانلود پاور پوینت خواص برخی مخلوط ها

توضیحات بیشتر دانلود 6,500 تومان

دانلود پاور پوینت اهداف مددکاری اجتماعی

دانلود پاور پوینت اهداف مددکاری اجتماعی دانلود پاور پوینت اهداف مددکاری اجتماعی مقاله تحقیق

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

دانلود پاورپوینت استاد فرشچیان

دانلود پاورپوینت استاد فرشچیان دانلود پاورپوینت استاد فرشچیان

توضیحات بیشتر دانلود 6,500 تومان

دانلود پاورپوینت پودمان کار و فناوری پایه هشتم (امور اداری و مالی)

دانلود پاورپوینت پودمان کار و فناوری پایه هشتم (امور اداری و مالی) دانلود پاورپوینت پودمان کار و فناوری پایه هشتم(امور اداری و مالی)

توضیحات بیشتر دانلود 6,500 تومان

دانلود پاورپوینت کف پای صاف و راهای درمان آن

دانلود پاورپوینت کف پای صاف و راهای درمان آن دانلود پاورپوینت کف پای صاف و راهای درمان آن

توضیحات بیشتر دانلود 8,450 تومان

دانلود پاورپوینت آسیب های اجتماعی

دانلود پاورپوینت آسیب های اجتماعی دانلود پاورپوینت آسیب های اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 19,500 تومان

پاورپوینت مشاغل خانگی1

پاورپوینت مشاغل خانگی1 در این نوشته چندین شغل خانگی از نظر سوددهی و مقدارسرمایه اولیه مورد بررسی قرار گرفته است

توضیحات بیشتر دانلود 26,000 تومان

دانلود پاورپوینت چیلر جذبی

دانلود پاورپوینت چیلر جذبی دانلود پاورپوینت چیلر جذبی

توضیحات بیشتر دانلود 13,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس 5 علوم پنجم دبستان حرکت بدن

دانلود پاورپوینت درس 5 علوم پنجم دبستان حرکت بدن دانلود پاورپوینت درس 5 علوم پنجم دبستان حرکت بدن

توضیحات بیشتر دانلود 6,500 تومان

دانلود پاورپوینت پودمان پوشاک کاروفناوری هفتم

دانلود پاورپوینت پودمان پوشاک کاروفناوری هفتم دانلود پاورپوینت پودمان پوشاک کاروفناوری هفتم

توضیحات بیشتر دانلود 7,150 تومان

دانلود پاورپوینت ایرواشر

دانلود پاورپوینت ایرواشر دانلود پاورپوینت ایرواشر

توضیحات بیشتر دانلود 14,300 تومان

دانلود پاورپوینت اختلالات روان تنی (سایکوسوماتیک)

دانلود پاورپوینت اختلالات روان تنی (سایکوسوماتیک) دانلود پاورپوینت اختلالات روان‌تنی (سایکوسوماتیک)

توضیحات بیشتر دانلود 15,600 تومان