جامع ترین مرکز تخصصی دانلود فایل و مقاله و...

طرح توجیهی کارخانه تولید پودر سیر

طرح توجیهی کارخانه تولید پودر سیر طرح توجیهی کارخانه تولید پودر سیر

توضیحات بیشتر دانلود 58,500 تومان

طرح توجیهی تولید پودر پلاسما جهت استفاده در خوراک دام

طرح توجیهی تولید پودر پلاسما جهت استفاده در خوراک دام طرح توجیهی تولید پودر پلاسما جهت استفاده در خوراک دام

توضیحات بیشتر دانلود 72,800 تومان

طرح توجیهی تولید غذا های آماده و نیمه آماده از مرغ و ماهی (ناگت)

طرح توجیهی تولید غذا های آماده و نیمه آماده از مرغ و ماهی (ناگت) طرح توجیهی تولید غذا های آماده و نیمه آماده از مرغ و ماهی ( ناگت )

توضیحات بیشتر دانلود 59,800 تومان

طرح توجیهی تولید نان فانتزی به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید نان فانتزی به فرمت ورد و قابل ویرایش طرح توجیهی تولید نان فانتزی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 81,900 تومان

طرح توجیهی تولید ماءالشعیرو عصاره مالت به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید ماءالشعیرو عصاره مالت به فرمت ورد و قابل ویرایش طرح توجیهی تولید ماءالشعیرو عصاره مالت به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 65,000 تومان

طرح توجیهی تولید غذای کودک به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید غذای کودک به فرمت ورد و قابل ویرایش طرح توجیهی تولید غذای کودک به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 78,000 تومان

طرح توجیهی تولید و بسته بندی شیره خرما به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید و بسته بندی شیره خرما به فرمت ورد و قابل ویرایش طرح توجیهی تولید و بسته بندی شیره خرما به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 75,400 تومان

طرح توجیهی تولید خوراک دام به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید خوراک دام به فرمت ورد و قابل ویرایش طرح توجیهی خوراک دام به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 75,400 تومان

طرح توجیهی تولید بستنی به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید بستنی به فرمت ورد و قابل ویرایش طرح توجیهی تولید بستنی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 66,300 تومان

طرح توجیهی تولید گلوتن به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید گلوتن به فرمت ورد و قابل ویرایش طرح توجیهی تولید گلوتن به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 55,900 تومان

طرح توجیهی تولید قارچ به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید قارچ به فرمت ورد و قابل ویرایش طرح توجیهی تولید قارچ به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 63,700 تومان

طرح توجیهی تولید کپسول ژلاتین به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی تولید کپسول ژلاتین به فرمت ورد و قابل ویرایش طرح توجیهی تولید کپسول ژلاتین به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 53,300 تومان

طرح توجیهی تولید فرنچ فرایز (سیب زمینی)

طرح توجیهی تولید فرنچ فرایز (سیب زمینی) طرح توجیهی تولید فرنچ فرایز ( سیب زمینی )

توضیحات بیشتر دانلود 59,800 تومان