جامع ترین مرکز تخصصی دانلود فایل و مقاله و...

نمونه اجرا شده آزمون وکسلر کودکان با تفسیر - نمونه تفسیر آزمون وکسلر کودکان (دو نمونه)

نمونه اجرا شده آزمون وکسلر کودکان با تفسیر - نمونه تفسیر آزمون وکسلر کودکان (دو نمونه) نمونه واقعی از اجرا تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان (دو نمونه)

توضیحات بیشتر دانلود 66,000 تومان

نمونه اجرا شده آزمون میلون 3 - نمونه تفسیر تست میلون (دو نمونه)

نمونه اجرا شده آزمون میلون 3 - نمونه تفسیر تست میلون (دو نمونه) نمونه اجرا شده آزمون میلون نمونه تفسیر آزمون میلون

توضیحات بیشتر دانلود 62,400 تومان

نمونه اجرا شده آزمون میلون - نمونه تفسیر آزمون میلون (نمونه سوم)

نمونه اجرا شده آزمون میلون - نمونه تفسیر آزمون میلون (نمونه سوم) نمونه تفسیر آزمون میلون آزمون انجام شده میلون

توضیحات بیشتر دانلود 54,000 تومان

نمونه اجرا شده میلون - نمونه اجرا شده تست میلون (نمونه دوم)

نمونه اجرا شده میلون - نمونه اجرا شده تست میلون (نمونه دوم) نمونه اجرا شده آزمون میلون 3 نمونه تفسیر تست میلون

توضیحات بیشتر دانلود 52,800 تومان

نمونه انجام شده ازمون میلون - نمونه تست انجام شده میلون (نمونه اول)

نمونه انجام شده ازمون میلون - نمونه تست انجام شده میلون (نمونه اول) نمونه اجرا شده آزمون میلون 3 نمونه تفسیر تست میلون

توضیحات بیشتر دانلود 54,000 تومان

نمونه اجرا شده تست نئو - نمونه تفسیر تست نئو (سه نمونه)

نمونه اجرا شده تست نئو - نمونه تفسیر تست نئو (سه نمونه) نمونه تفسیر آزمون نئو 240 سوالی نمونه آزمون neo

توضیحات بیشتر دانلود 56,400 تومان

نمونه انجام شده تست نئو - نمونه تفسیر آزمون نئو (نمونه اول)

نمونه انجام شده تست نئو - نمونه تفسیر آزمون نئو (نمونه اول) نمونه تفسیر آزمون نئو 240 سوالی نمونه آزمون neo

توضیحات بیشتر دانلود 54,000 تومان

نمونه مصاحبه بالینی pdf - نمونه مصاحبه بالینی افسردگی pdf (دو نمونه)

نمونه مصاحبه بالینی pdf - نمونه مصاحبه بالینی افسردگی pdf (دو نمونه) نمونه مصاحبه بالینی تکمیل شده نمونه فرم تکمیل شده شرح حال نمونه فرم تکمیل شده شرح حال

توضیحات بیشتر دانلود 54,000 تومان

نمونه شرح حال روانشناسی - نمونه شرح حال نویسی در روانشناسی

نمونه شرح حال روانشناسی - نمونه شرح حال نویسی در روانشناسی نمونه شرح حال نویسی در روانشناسی نمونه مصاحبه بالینی pdf نمونه مصاحبه بالینی افسردگی pdf

توضیحات بیشتر دانلود 42,000 تومان

تفسیر آزمون بندر گشتالت بزرگسالان - یک نمونه آزمون بندر گشتالت

تفسیر آزمون بندر گشتالت بزرگسالان - یک نمونه آزمون بندر گشتالت دانلود تفسیر آزمون بندر گشتالت نمونه گزارش آزمون بندر گشتالت گزارش کار آزمون بندر گشتالت

توضیحات بیشتر دانلود 42,000 تومان

نمونه تفسیر آزمون گودیناف - نمونه انجام شده آزمون گودیناف

نمونه تفسیر آزمون گودیناف - نمونه انجام شده آزمون گودیناف نمونه تفسیر آزمون گودیناف دانلود آزمون گودیناف پاسخنامه آزمون گودیناف خرید تست گودیناف

توضیحات بیشتر دانلود 42,000 تومان

نمونه اجرا شده تست cat - نمونه اجرا شده آزمون اندریافت موضوع کودکان cat

نمونه اجرا شده تست cat - نمونه اجرا شده آزمون اندریافت موضوع کودکان cat نمونه تفسیر آزمون cat نمونه اجرا شده cat نمونه اجرا شده آزمون اندریافت موضوع کودکان cat

توضیحات بیشتر دانلود 42,000 تومان

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی اختلال در خوردن

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی اختلال در خوردن دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی اختلال در خوردن

توضیحات بیشتر دانلود 8,400 تومان

پاورپوینت اختلالات یادگیری

پاورپوینت اختلالات یادگیری 1 تعریف از نظرهوشی عادی یا بالاتر از عادی هستند اما در یک یا چند درس دچار مشکل هستند به میزان تلاشی که می کند یادگیری نداردحدود 2 تا 3 درصد از دانش آموزان اختلال یادگیری دارند ( قابل درمان هستند) انیشتین ، ادیسون ، اگوست ردین ، پروفسور هشترودی ، وناپلئون بناپارت از نوابغی هستند که اختلال یادگیری داشته اند

توضیحات بیشتر دانلود 8,400 تومان

پاورپوینت اختلالات اضطرابی

پاورپوینت اختلالات اضطرابی اضطراب عبارت است از یك احساس منتشر ،ناخوشایندو اغلب مبهم كه با یك یا چند شاخص فیزیكی مانند خالی شدن سر دل ، تنگی قفسه صدری ، طپش قلب ، تعریق، سردرد ، احساس دفع ادرار، بیقراری میل به حركت مشخص می گردند تفاوت تعریفی اضطراب و ترس

توضیحات بیشتر دانلود 8,400 تومان

پاورپوینت اخلاق اداری

پاورپوینت اخلاق اداری مروری برمطالب دوره مقدمه معانی ومفاهیم اخلاق انواع اخلاق علم اخلاق و فلسفه اخلاق رابطه اخلاق باسایرعلوم فضایل و رذایل اخلاقی رابطه اخلاق فردی ،خانوادگی،اداری واجتماعی اخلاق كارگزاران منشور اخلاقی سازمان اخلاق حرفه ای

توضیحات بیشتر دانلود 8,400 تومان

جزوه روانشناسی اجتماعی

جزوه روانشناسی اجتماعی جزوه روانشناسی اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 18,000 تومان