جامع ترین مرکز تخصصی دانلود فایل و مقاله و...

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان گلستان

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان گلستان استان گلستان اقلیم استان گلستان رودهای مهم استان گلستان کوه های استان گلستان صنایع دستی استان گلستان غذاهای محلی استان گلستان اقتصاد استان گلستان وضعیت صنعت استان گلستان

توضیحات بیشتر دانلود 10,450 تومان

آشنایی با استان گلستان

آشنایی با استان گلستان استان گلستان تاریخچه استان گلستان جغرافیای استان گلستان صنایع دستی استان گلستان غذاهای محلی استان گلستان اقتصاد استان گلستان وضعیت صنعت استان گلستان

توضیحات بیشتر دانلود 13,200 تومان

پاورپوینت خلاصه کتاب جغرافیای آب ها تالیف جمشید جداری عیوضی

پاورپوینت خلاصه کتاب جغرافیای آب ها تالیف جمشید جداری عیوضی پاورپوینت خلاصه کتاب جغرافیای آب ها تالیف جمشید جداری عیوضی

توضیحات بیشتر دانلود 38,500 تومان

سنگ شناسی دگرگونی

سنگ شناسی دگرگونی سنگ شناسی دگرگونی

توضیحات بیشتر دانلود 46,200 تومان

انواع سد و سرریز

انواع سد و سرریز انواع سد و سرریز

توضیحات بیشتر دانلود 24,200 تومان

تهیه نقشه های كنتوری

تهیه نقشه های كنتوری تهیه نقشه های كنتوری

توضیحات بیشتر دانلود 20,900 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان گلستان

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان گلستان استان گلستان تاریخچه استان گلستان گرگان گنبد کاووس نهارخوران اقتصاد استان گلستان وضعیت صنعت استان گلستان

توضیحات بیشتر دانلود 13,200 تومان

پاورپوینت درس 3 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم

پاورپوینت درس 3 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم پاورپوینت درس 3 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم این پاورپوینت تمامی درس ها را شرح میدهد قابل ارائه برای کلاس درس به عنوان کنفرانس

توضیحات بیشتر دانلود 13,200 تومان

آشنایی با استان گلستان

آشنایی با استان گلستان استان گلستان تاریخچه استان گلستان گرگان گنبدکاووس آزادشهر کردکوی نهارخوران آبشار شیرباد

توضیحات بیشتر دانلود 13,200 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان سمنان

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان سمنان استان سمنان موقعیت جغرافیایی و جمعیتی استان سمنان وضعیت کشاورزی و دام پروری در استان سمنان مهم ترین صنایع دستی سمنان جاذبه های گردشگری استان سمنان

توضیحات بیشتر دانلود 13,200 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان سمنان

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان سمنان استان سمنان دامغان شاهرود سمنان گرمسار پسته

توضیحات بیشتر دانلود 12,100 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان کردستان

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان کردستان کردستان سنندج رودها و کوههای کردستان دانشگاههای استان کردستان جاذبه های طبیعی و تاریخی کردستان آب و هوای کردستان

توضیحات بیشتر دانلود 9,900 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان کرمانشاه

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان کرمانشاه کرمانشاه بیستون داشگاههای مهم استان کرمانشاه مهم ترین شهرهای استان کرمانشاه مهمترین پتانسیل ها و قابلیت های استان کرمانشاه در بخش صنعت

توضیحات بیشتر دانلود 11,000 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان سمنان

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان سمنان استان سمنان جاذبه های گردشگری استان سمنان سوغاتی های مهم استان سمنان غذاهای محلی استان سمنان وضعیت صنعت در استان سمنان مهم ترین دانشگاههای استان سمنان

توضیحات بیشتر دانلود 12,100 تومان

پاورپوینت آشنایی با استان سمنان

پاورپوینت آشنایی با استان سمنان استان سمنان وضعیت کشاورزی و دام پروری در استان سمنان وضعیت صنعت در استان سمنان مهم ترین شهرستان های استان سمنان شاهرود دامغان جاذبه های گردشگری استان سمنان

توضیحات بیشتر دانلود 13,200 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان کرمانشاه

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان کرمانشاه استان کرمانشاه صنایع دستی و سوغات کرمانشاه غذاهای محلی کرمانشاه مهم ترین جاذبه های استان کرمانشاه وضعیت کشاورزی و دامپروری در کرمانشاه وضعیت صنعت درکرمانشاه

توضیحات بیشتر دانلود 13,200 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان کردستان

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان کردستان استان کردستان جاذبه های طبیعی و تاریخی کردستان صنایع دستی و سوغات کردستان وضعیت کشاورزی و دامپروری استان کردستان وضعیت صنعتی و اقتصادی کردستان دانشگاههای استان کردستان

توضیحات بیشتر دانلود 13,200 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان بوشهر

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان بوشهر استان بوشهر مهم ترین صنایع استان بوشهر بنادر و فرودگاههای استان بوشهر زبان و مذهب مردم بوشهر شهرستان های استان بوشهر

توضیحات بیشتر دانلود 12,100 تومان

پاورپوینت آشنایی با استان کرمانشاه

پاورپوینت آشنایی با استان کرمانشاه تاریخچه کرمانشاه موقعیت جغرافیایی کرمانشاه کوهها و رودخانه های مهم کرمانشاه آب و هوای استان کرمانشاه پوشش گیاهی جانوری کرمانشاه بافت قومی و مذهبی کرمانشاه صنایع دستی و سوغات کرمانشاه غذاهای محلی کرمانشاه مهم ترین جاذبه های استان کرمانشاه

توضیحات بیشتر دانلود 13,750 تومان

پاورپوینت آشنایی با استان کردستان

پاورپوینت آشنایی با استان کردستان تاریخچه استان کردستان موقعیت جغرافیایی کردستان آب و هوای کردستان رودها و کوههای کردستان فرهنگ کردستان جاذبه های طبیعی و تاریخی کردستان صنایع دستی و سوغات کردستان

توضیحات بیشتر دانلود 12,100 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان کردستان

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان کردستان استان کردستان تاریخچه استان کردستان جاذبه های طبیعی و تاریخی کردستان صنایع دستی و سوغات کردستان وضعیت صنعتی و اقتصادی کردستان

توضیحات بیشتر دانلود 10,450 تومان