جامع ترین مرکز تخصصی دانلود فایل و مقاله و...

پاورپوینت آشنایی با مهارت های زندگی

پاورپوینت آشنایی با مهارت های زندگی دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با مهارت های زندگی، در قالب ppt و در 50 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تعریف مهارتهای زندگی، اهمیت مهارتهای زندگی، خودآگاهیف چگونه خوداگاهی را بالا ببریم، ویژگی‌های افراد خود آگاه، همدلی، مهارت حل مساله، فعالیت های حل مسله، مهارت تصمیم گیری، مراحل تصمیم گیری منطقی، عوامل شخصی موثر در تصمیم گیری، مهارت تفکر خلاق

توضیحات بیشتر دانلود 22,000 تومان

پاورپوینت پمپ های هیدرولیكی

پاورپوینت پمپ های هیدرولیكی پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک انرژی مکانیکی را که توسط موتورهای الکتریکی

توضیحات بیشتر دانلود 11,000 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 1

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 1 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 1

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 2

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 2 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 2

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 3

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 3 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 3

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 4

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 4 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 4

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 5

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 5 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 5

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 6

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 6 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 6

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 7

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 7 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 7

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 8

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 8 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 8

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 9

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 9 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 9

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 10

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 10 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 10

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 11

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 11 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 12

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 12 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 13

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 13 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 14

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 14 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 15

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 15 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 16

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 16 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 17

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 17 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 18

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 18 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 19

طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 19 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان