جامع ترین مرکز تخصصی دانلود فایل و مقاله و...

جزوه معماری کامپیوتر

جزوه معماری کامپیوتر جزوه کامل و فوق العاده درس معماری کامپیوتر به صورت دست نویس

توضیحات بیشتر دانلود 6,600 تومان

جزوه مبانی کامپیوتر

جزوه مبانی کامپیوتر جزوه کامل درس مبانی کامپیوتر به صورت دست نویس

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

جزوه کنترل پروژه

جزوه کنترل پروژه جزوه کامل درس کنترل پروژه به صورت دست نویس

توضیحات بیشتر دانلود 6,600 تومان

جزوه خوردگی

جزوه خوردگی جزوه کامل درس خوردگی به صورت دست نویس

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

جزوه فاکتور های انسانی و ارگونومی

جزوه فاکتور های انسانی و ارگونومی جزوه کامل درس فاکتور های انسانی و ارگونومی

توضیحات بیشتر دانلود 8,800 تومان

جزوه احتمال

جزوه احتمال جزوه کامل درس احتمال به صورت دستنویس

توضیحات بیشتر دانلود 8,800 تومان

جزوه اقتصاد خرد

جزوه اقتصاد خرد جزوه کامل درس اقتصاد خرد به صورت تایپ شده

توضیحات بیشتر دانلود 9,900 تومان

جزوه اقتصاد کلان

جزوه اقتصاد کلان جزوه کامل اقتصاد کلان به صورت تایپ شده

توضیحات بیشتر دانلود 8,800 تومان

جزوه برنامه سازی پیشرفته

جزوه برنامه سازی پیشرفته جزوه کامل درس برنامه سازی پیشرفته به صورت دستنویس

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

جزوه برنامه ریزی حمل و نقل

جزوه برنامه ریزی حمل و نقل جزوه کامل درس برنامه ریزی حمل و نقل به صورت تایپ شده

توضیحات بیشتر دانلود 19,800 تومان

جزوه ارزیابی کار و زمان

جزوه ارزیابی کار و زمان جزوه کامل ارزیابی کار و زمان به صورت تایپ شده

توضیحات بیشتر دانلود 6,600 تومان

جزوه سیستم عامل

جزوه سیستم عامل جزوه کامل سیستم عامل به صورت دستنویس

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

جزوه سیگنال سیستم

جزوه سیگنال سیستم جزوه کامل سیگنال سیستم به صورت دستنویس

توضیحات بیشتر دانلود 8,800 تومان

جزوه پایگاه داده

جزوه پایگاه داده جزوه کامل پایگاه داده به صورت دستنویس

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

جزوه مدار منطقی

جزوه مدار منطقی جزوه کامل مدار منطقی به صورت دستنویس

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت ایمنی و بهداشت محیط کار

پاورپوینت ایمنی و بهداشت محیط کار پاورپوینت ایمنی و بهداشت محیط کار

توضیحات بیشتر دانلود 16,500 تومان

پاورپوینت ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی

پاورپوینت ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی پاورپوینت ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی مناسب ارائه درس سیستم های اطلاعات مدیریت

توضیحات بیشتر دانلود 9,900 تومان

پاورپوینت مدیریت بحران

پاورپوینت مدیریت بحران پاورپوینت مدیریت بحران

توضیحات بیشتر دانلود 8,800 تومان

سیستم های NC و CNC

سیستم های NC و CNC پاورپوینت سیستم های NC و CNC

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

سیستم های فازی در اقتصاد مهندسی

سیستم های فازی در اقتصاد مهندسی پاورپوینت سیستم های فازی در اقتصاد مهندسی مناسب ارائه درس اقتصاد مهندسی

توضیحات بیشتر دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت نمودار جریان کار

پاورپوینت نمودار جریان کار پاورپوینت نمودار جریان کار مناسب ارائه درس تحلیل سیستم ها

توضیحات بیشتر دانلود 16,500 تومان