جامع ترین مرکز تخصصی دانلود فایل و مقاله و...

دانلود پاورپوینت هنر درمانی

دانلود پاورپوینت هنر درمانی هنر درمانی هنردرمانی گروهی نقاشی درمانی شن درمانی شعردرمانی

توضیحات بیشتر دانلود 6,600 تومان

فایل طراحی شده کارت عروسی

فایل طراحی شده کارت عروسی کارت پستال عروسی کارت لایه باز عروسی طرح لایه باز دعوتنامه عروسی کارت عروسی psd طرح لایه باز کارت پستال عروسی

توضیحات بیشتر دانلود 4,400 تومان

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی دارای سوالات، شیوه نمره گذاری و تفسیر می باشد

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

پرسشنامه احساس تنهایی

پرسشنامه احساس تنهایی پرسشنامه احساس تنهایی

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

آزمون هوش هیجانی شاته

آزمون هوش هیجانی شاته آزمون هوش هیجانی شاته به منظور سنجش هوش هیجانی از آزمون خودگزارش دهی هوش هیجانی شاته ( SSREIT ) استفاده شد این آزمون در سال 1998 توسط شاته، مالوف، هال، هاگرتی، کوپر و گلدن بر اساس نظریه هوش هیجانی سالوی و مایر (1990) ساخته شد آزمون در ابتدا دارای 62 سوال بود که توانایی برای نظارت و تمایز هیجانات و استفاده از هیجانات برای هدایت تفکر و عمل را بر

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

مقیاس عزت نفس روزنبرگ

مقیاس عزت نفس روزنبرگ مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1965)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می گیرد این مقیاس شامل 10 عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می سنجد این پرسشنامه شامل توضیح کامل پیشینه پرسشنامه شیوه نمره گذاری تفسیر نمرات روایی و پایایی سوالات پرسشنامه می باشد

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز

پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز دارای 12 سوال می باشد این فایل حاوی سوالات پرسشنامه به همراه شیوه نمره گذاری و تفسیر می باشد

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

پرسشنامه رهبری معنوی مربیان ورزش

پرسشنامه رهبری معنوی مربیان ورزش پرسشنامه نقش رهبری معنوی در توانمندسازی مربیان ورزش حاوی 45 سوال 5 گزینه ای می باشد

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

فرم 28 سوالی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) گلدبرگ

فرم 28 سوالی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) گلدبرگ فرم 28 سوالی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) گلدبرگ این پرسشنامه توسط گلدبرگ و هیلبر (1979) ساخته شده و به 36 زبان زنده دنیا ترجمه شد بررسی های انجام شده در زمینه روایی این پرسشنامه در زبانهای غیرانگلیسی نشان داده اند که ضریب های همبستگی مربوط به روایی آن با ضریب های همبستگی نسخه انگلیسی قابل مقایسه است این فرم دارای چهار مقیاس فرعی می باشد و هر مقیا

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

پرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی

پرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی چرخش شغلی به عنوان روشی از طراحی شغلی در نظر گرفته می شود که کارمندان مهارتهای شغلی را از بخشهای مختلف یاد می گیرند و خستگی ناشی از وظایف شغلی تکراری را با ایجاد تغییر در وظایف برطرف می کنند این پرسشنامه به همراه روش نمره گذاری، تفسیر نتایج پرسشنامه روایی و پایایی و منابع مربوطه در فایل ارائه ردیده است

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

پرسشنامه پرخاشگری Aggression Questionnaire

پرسشنامه پرخاشگری Aggression Questionnaire پرسشنامه پرخاشگری(Aggression Questionnaire) به همراه شیوه نمره گذاری ویژگی های روانسنجی منبع اصلی پرسشنامه گویه ها به تفکیک ابعاد پرسشنامه

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-FF – فرم کوتاه

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-FF – فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPIFF – فرم کوتاه NEOPersonality Inventory – Revised (NEOFFR) با 60 سوال شخصیت را اندازه گیری میکند به همراه منابع مورد استفاده پرسشنامه

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی پرسشنامه سنجش و ارزیابی هوش هیجانی بر اساس مدل پالمر و استوف طراحی گردیده است این پرسشنامه با 31 گویه در چهار بعد شناخت هیجانات خود، هیجان معطوف به شناختدرک و فهم، هیجانات بیرونی، مدیریت و کنترل عواطف به بررسی هوش هیجانی می پردازد همراه با ابعاد و سوالات ابعاد

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

پرسشنامه بررسی احساس درد

پرسشنامه بررسی احساس درد پرسشنامه حاضر به منظور بررسی احساس درد در افراد و بیماران طراحی گردیده است که طی سوالاتی میزان، شدت، درک و محیط پیرامون درد را بررسی می کند

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

پرسشنامه نگرش به کتاب الکترونیکی

پرسشنامه نگرش به کتاب الکترونیکی پرسشنامه نگرش درباره کتاب الکترونیکی در سال 1984 به وجود آمده و 30 گویه دارای سه خرده مقیاس می باشد این پرسشنامه حاوی موارد زیر می باشد شوالات پرسشنامه راهنمای پرسشنامه شیوه نمره گذاری روایی و پایایی خرده مقیاس ها

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

نیمرخ خود ادراکی جسمانی

نیمرخ خود ادراکی جسمانی این پرسشنامه به بررسی نیمرخ خود ادراکی جسمانی در قالب سوالات دو گزینه ای می پردازد

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

طرح لایه باز کارت عروسی فتوشاپ

طرح لایه باز کارت عروسی فتوشاپ طرح لایه باز کارت عروسی کارت عروسی لایه باز کارت عروسی کارت عروسی psd کارت عروسی قیمت مناسب

توضیحات بیشتر دانلود 4,400 تومان

پرسش نامه سنجش گرایش به ورزش

پرسش نامه سنجش گرایش به ورزش پرسش نامه سنجش گرایش به ورزش شامل 26 سوال می باشد

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست 3 (OMSAT-3)

پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست 3 (OMSAT-3) سالملا و همکاران در سال ۲۰۰۱، سنجش مهارت‌های ذهنی امست ۳ (OMSAT3) را، که نسخه سوم ابزار سنجش مهارت‌های ذهنی اوتاوا است، طراحی کردند این پرسش‌نامه ۴۸ سوالی ۱۲ مهارت ذهنی یا روانی را، که در سه گروه مهارت‌های روانی پایه (اعتماد به نفس، واکنش به استرس، هدف‌گزینی و تعهد)، مهارت‌های روان‌تنی (واکنش به استرس، کنترل ترس، آرمیدگی یا آرام‌سازی و نیروبخشی)،

توضیحات بیشتر دانلود 4,400 تومان

آزمون تبحر حرکتی بروینینکز – اوزرتسکی (BOTMP)

آزمون تبحر حرکتی بروینینکز – اوزرتسکی (BOTMP) آزمون تبحر حرکتی بروینینکز – اوزرتسکی (BOTMP) شامل راهنمای آزمون خرده مقیاس های فرم بلند و کوتاه، شیوه نمره دهی مقالات مرتبط روایی و پایایی آزمون هنجارهای آزمون

توضیحات بیشتر دانلود 11,000 تومان